Jysk Fynske Medier

Randers Amtsavis abonnementsvilkår


Randers Amtsavis

Generelle vilkår

Abonnementstyper:

 

Der kan tegnes et abonnement på en trykt udgivelse, en digital udgivelse eller en kombination heraf, samt et abonnement på alle artikler på avisens hjemmeside. Særlige vilkår for digitale udgivelser, herunder adgang, er beskrevet i afsnittet ”Digitale udgivelser”. Ved væsentlige ændringer kommunikeres dette i avisen eller direkte til den enkelte abonnent.

 

Introduktionstilbud:

Jysk Fynske Medier tilbyder med jævne mellemrum introduktionstilbud. Formålet er at skaffe nye kunder, så vi fortsat kan udvikle os, samt opretholde en høj kvalitet. Tilbud gælder kun for private personer over 18 år, der er bosat i vores dækningsområde, og gælder kun husstande, der ikke har haft levering af avisen inden for de sidste 6 måneder. Kundeservice forbeholder sig retten til at godkende bestillingen. Der må ikke være økonomisk mellemværende mellem modtageren og Jysk Fynske Medier. Et abonnement tegnet til introduktionspris vil normalt automatisk fortsætte til enten kampagne eller almindelig abonnementspris. Som abonnent har du gratis adgang til e-avisen på de ugedage, hvor du abonnerer på den trykte udgivelse og alt indhold på avisens hjemmeside. Reklamer fra Jysk Fynske Medier og vores samarbejdspartnere i form af løse og faste indstik kan forekomme og anses som en del af den trykte udgivelse. Denne form for reklamer kan ikke fravælges.

 

Priser:

Prisen på abonnementet fremgår af opkrævningen. Prisændringer varsles i avisen og får tidligst virkning fra den førstkommende fornyelse af abonnementet. Abonnementer med månedlig ratebetaling prisreguleres i henhold til gældende pris på årsabonnement og vil altid følge normale prisændringer.

 

Opsigelse:

Husk at abonnementet altid skal opsiges telefonisk eller skriftligt. Det er ikke nok at lade være med at betale regningen. Et abonnement kan altid opsiges eller ændres med 1 måneds varsel til udløbet af en måned (uanset varigheden af den indeværende abonnementsperiode), dog kan et nyt årsabonnement ikke opsiges de første 5 måneder. Alle abonnementer kan til enhver tid opsiges til udløb af den aftalte abonnementsperiode. Du forpligter dig kun til at betale for de aviser, der er leveret i henhold til abonnementsbetingelserne. Der bliver ikke leveret trykte udgivelser, og der er ikke adgang til det digitale abonnement fra det tidspunkt, hvor abonnementet ophører i henhold til gyldig opsigelse. Ved genbestilling bliver en eventuel saldo fra et tidligere abonnement medregnet. Du skal huske selv at afmelde evt. PBS aftale i dit pengeinstitut.

Visse prøveabonnementer stopper automatisk, og det vil fremgå på din ordrebekræftelse i disse tilfælde.

Fortrydelsesret:

I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret ved tegning af et abonnement hos Jysk Fynske Medier. Ønsker du at fortryde købet, skal meddelelse herom være afsendt til Jysk Fynske Medier inden udløbet af 14 dage. Fristen regnes fra det tidspunkt, du indgår aftale om abonnement til digitale udgivelser på Jysk Fynske Mediers hjemmesider. Ved indgåelse af aftale om trykte udgivelser regnes fristen fra det tidspunkt, hvor du får leveret den første trykte udgivelse. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag. Jysk Fynske Medier tilbagebetaler abonnementsbetalingen fratrukket de trykte udgivelser, du har modtaget, inden du gav meddelelse om, at du ønsker at udnytte fortrydelsesretten. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal det ske via selvbetjeningen på hjemmesiden.

Har du oprettet et PLUS- eller et Digital-abonnement har du ved aftalens indgåelse frasagt dig fortrydelsesretten, idet produktet giver øjeblikkelig adgang til PLUS-artikler og/eller e-avisen.

 

Betaling og tilgodehavender:

Abonnementet betales forud via indbetalingskort, Betalingsservice, netbank eller kortbetaling. Godtgørelse for evt. manglende aviser fratrækkes på abonnementsopkrævningen.

Ønsker du din opkrævning tilsendt på mail kan du sende en besked vi selvbetjeningen på avisens hjemmeside med oplysning om mailadresse, navn og adresse.

Hvis et abonnement opsiges, og der ved abonnements-periodens udløb er et restbeløb på kontoen, kan det udbetales, hvis Jysk Fynske Medier modtager en skriftlig anmodning. Der må forventes op til 14 dages ekspeditionstid. Abonnementet kan tilmeldes Betalingsservice enten ved henvendelse til Kundeservice, via selvbetjeningen på avisens hjemmeside eller ved henvendelse i din bank. Efter tilmelding til Betalingsservice fremsender Jysk Fynske Medier regningerne til Betalingsservice og ikke til dig. Vælger du at afmelde dit abonnement ved Betalingsservice, vil du igen modtage indbetalingskort. En afmelding af abonnementet ved Betalingsservice betragtes ikke som en opsigelse af dit abonnement.

Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre indtaster du ved betaling via hjemmesiden. Disse gemmes på en sikker måde, som er godkendt af Nets (PBS). Jysk Fynske Medier håndterer ikke og gemmer ikke kortoplysninger, men anvender eSuite til håndtering af betaling for digitale abonnementer.

Vi vil aldrig bede dig om at give os disse oplysninger pr. mail, på papir eller pr. telefon. Ved din tilmelding accepterer du, at Jysk Fynske Medier må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med prisen på det valgte abonnement og den valgte periode. Vær opmærksom på, at dit køb er bindende fra det øjeblik, du gennemfører abonnementskøb, og at du dermed er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte periode og efterfølgende perioder, medmindre du opsiger dit abonnement - se regler for opsigelse. 
Ved opsigelse af abonnement slettes dine kortoplysninger automatisk.

 

Aftaleindgåelse og kvittering:

Når du tegner et abonnement på udgivelser fra Jysk Fynske Medier inkl. Jysk Fynske Mediers webtjenester, indgår du en aftale med Jysk Fynske Medier P/S, Bugattivej 8, 7100 Vejle (CVR-nr 36503335). Du modtager en kvittering pr. mail, når du bestiller et digitalt abonnement. Denne gælder som en kvittering for dit køb og du bør gemme kvitteringen, så du har den, når eller hvis du får brug for den. Handler du via app’en foretages handelen mellem Apple eller Google Play. Jysk Fynske Medier får ingen faktureringsoplysninger eller har mulighed for at refundere købet. Ønsker du f.eks. at få refunderet dit køb, sker det ved at henvende sig til Apple eller Google. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

 

Optagelse af kald:

Jysk Fynske Medier optager opkald. Ved alle opkald vil der blive forespurgt på, hvorvidt samtalen ønskes optaget eller ej. Formålet med optagelserne vil udelukkende være til uddannelsesmæssige formål for dermed at højne vores kvalitet ved rådgivning og kundeservice, så vi sikrer den bedste oplevelse for vores abonnenter.

 

Fraskrivelse af ansvar:

Jysk Fynske Medier vil bestræbe sig på at levere trykte udgivelser som aftalt, samt bestræbe sig på, at de digitale udgivelser er tilgængelige på alle tidspunkter. Vi påtager os imidlertid ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden måde, ligesom vi fraskriver os ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af digitale udgivelser har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Jysk Fynske Medier er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Jysk Fynske Medier som forsætligt eller uagtsomt. Jysk Fynske Medier kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

Købelovens ufravigelige mangelregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven. 

 

Ændring af abonnementsvilkår:

Jysk Fynske Medier forbeholder sig retten til at ændre de beskrevne abonnementsvilkår. Væsentlige ændringer vil dog altid blive varslet i avisen eller direkte til abonnenten. Abonnementsvilkår vil i kort form fremgå af fakturaer, rykkerskrivelser m.v. og de gældende abonnementsvilkår vil være beskrevet i deres fulde længde på  http://jfmedier.dk/da/

 

Tilbud:

Jysk Fynske Medier kontakter sine abonnenter med gode tilbud. Du kan frabede dig dette, i overensstemmelse med gældende lov, ved at kontakte CPR-registret eller ved at kontakte Jysk Fynske Medier.

 

Avisfordele.dk:

Avisfordele.dk er avisens loyalitetsklub og tilbyder eksklusive arrangementer samt gode tilbud og gode priser på spændende oplevelser, rejser og udflugter. Loyale (normalprisbetalende) abonnenter er fordelsmedlemmer og har dermed adgang til alle fordelene på Avisfordele.dk. Arrangementer og oplevelser skal bestilles og betales af abonnenten. Der afholdes med jævne mellemrum spændende redaktionelle fordelsarrangementer forbeholdt normalprisbetalende abonnenter, hvor abonnenten kan medtage én ledsager (der er således maks. 2 pladser pr. abonnent af pladsmæssige årsager). Abonnenter med introduktionstilbud har ikke adgang til disse arrangementer.

 

Abonnementer på de trykte udgivelser

Følgende vilkår gælder for Jysk Fynske Mediers trykte udgivelser – udover de under ”Generelle vilkår” beskrevne vilkår.

 

Udgivelsesdage:

Avisen udkommer mandag-søndag hele året (inkl. helligdage).

 

Leveringsform:

Jysk Fynske Medier forbeholder sig retten til at ændre i leveringsformen i tilfælde, hvor andet ikke er muligt i forhold til fortsat at kunne levere den fysiske avis.

 

Leveringsbetingelser:

Jysk Fynske Medier tilstræber at levere avisen mandag-fredag inden kl. 7.00 og i weekenden inden kl. 8.00. For nogle ruter kan der dog være tale om levering indtil kl. 10:00 på hverdage og i weekenden. Ved levering uden for dækningsområde må der forventes en forsinkelse. Dog leveres avisen normalt efterfølgende dag.

Abonnerer du på en eftermiddagsavis kan du forvente, at vi leverer avisen inden kl. 17.00 på hverdage og inden kl. 8.00 i weekenden – enkelte ruter dog først kl. 10.00.

Ved postforsendelse leverer vi ikke avisen om lørdagen. Avisen leveres i stedet på førstkommende hverdag.

 

Flere adresser:

Det er muligt at få leveret avisen på forskellige adresser, f.eks. kan vi levere avisen i sommerhuset i weekenden og på bopælen på ugens hverdage.

 

Reklamationer og godtgørelse:

Ved reklamation over manglende levering af en trykt udgivelse kontaktes Kundeservice indenfor rimelig tid efter den pågældende fejl eller mangel er opdaget. En udebleven papiravis godtgøres et beløb, der svarer til abonnementets gennemsnitlige dagspris pr. avis. Elektroniske udgivelser godtgøres ikke. Forsinkede aviser eller manglende enkeltsektioner godtgøres ikke. Godtgørelsen fratrækkes på den først mulige opkrævning.

 

Ferie:

Avisen flyttes gratis til en ferieadresse i Danmark. I sommerhusområder leveres avisen nogen steder i en kasse. Hvor der ikke er mulighed for dette, leveres avisen med post den førstkommende hverdag efter udgivelsesdagen. Ved afbestilling af den fysiske samt den digitale avis, forlænges abonnement, med de afmeldte dage. 

Haves et abonnement med introduktionsrabat, vil dagsprisen ikke blive godskrevet i tilfælde af afbestilling. Der henvises her til e-avisen.

Som normalprisbetalende abonnent er der også mulighed for at ændre den trykte udgivelse til eAvis i en ferieperiode, så du undgår en fyldt postkasse. Abonnementsprisen forbliver i denne forbindelse uændret. Ferieændringer skal meldes til Kundeservice 2 hverdage før ændringen. Vi gør opmærksom på, at henvendelse via mail kan forlænge ekspeditionstiden.

 

Abonnementer på digitale udgivelser

Følgende vilkår gælder for Jysk Fynske Mediers digitale udgivelser – udover de under ”Generelle vilkår” beskrevne vilkår.

 

Tilgængelighed:

For at få adgang til Jysk Fynske Mediers digitale udgivelser er det en betingelse, at abonnenten er tilsluttet internettet og at abonnementet er betalt. De digitale abonnementer understøttes af de fleste browsere og styresystemer, men Jysk Fynske Medier garanterer ikke, at disse understøttes af samtlige browsere og styresystemer. Der er adgang til et abonnement på flere enheder – f.eks. pc, smartphone, tablet m.v. via Nyhedskiosken. Adgangen er personlig og må ikke overdrages til personer udenfor husstanden. Jysk Fynske Medier er ikke ansvarlige for evt. fejl på abonnentens eller dennes tekniske udbyders udstyr. Manglende adgang godtgøres ikke.

Når der købes et abonnement på en af Jysk Fynske Mediers webtjenester oprettes der samtidig en profil. Oplysninger, der er obligatoriske i forbindelse med køb af abonnementet, er tydeligt markeret i profilformularen. Afgivelse af øvrige oplysninger er frivilligt. En profil er strengt personlig, og må ikke benyttes af personer udenfor husstanden. Såfremt Jysk Fynske Medier bliver bekendt med, at en profil tilgås af personer udenfor husstanden, forbeholdes retten til at lukke profilen og kræve erstatning for ethvert tab opstået i forbindelse med uretmæssig brug af profilen.

Abonnenten skal selv sørge for, at oplysningerne i brugerprofilen til enhver tid er opdaterede, og at et password holdes hemmeligt. Hvis uvedkommende ændrer i en profil, er det abonnentens eget ansvar, og vi råder i disse tilfælde til at ændre password.

Et abonnement vil kun være tilgængeligt via abonnentens profil, og produkter, der indgår som en del af abonnementet, vil kun være tilgængelige i abonnementsperioden, medmindre andet er særlig bestemt i tilknytning til det enkelte produkt. Jysk Fynske Medier bestræber sig på, at sådanne produkter er tilgængelige via en profil i 6 måneder, men vi kan ikke garantere dette, da visse produkter helt eller delvist er underlagt tredjemands rettigheder. Produkterne kan printes, men ikke nødvendigvis downloades.

Kan en profil ikke tilgås, eller opleves andre fejl eller mangler ved abonnementet kan Kundeservice kontaktes telefonisk eller via en besked på avisens selvbetjening på hjemmesiden.

 

Særligt i forhold til e-avisen

Udgivelse:

Vi tilstræber at gøre den digitale eAvis udgave af avisen tilgængelig straks efter produktion.

 

Reklamationer:

Jysk Fynske Medier er ikke ansvarlige for evt. fejl på abonnentens eller dennes tekniske udbyders udstyr. Evt. manglende adgang til e-avisen ved nedetider godtgøres som udgangspunkt ikke, men Jysk Fynske Medier kan i tilfælde af væsentlige nedetider godtgøre det tabte.

 

Ferie:

Det er ikke muligt at sætte e-avisen i bero og dermed få forlænget den købte periode.

 

Særligt i forhold til Plus abonnement

Med et plus-abonnement køber du adgang til alt indhold på avisens hjemmeside (dog ikke e-avisen med mindre der er valgt et ”Digital” abonnement). Et plus-abonnement betales pr. måned og opkræves automatisk via den valgte betalingsmetode. Et plus-abonnement kan altid opsiges inden påbegyndelsen af en ny betalingsperiode.

 

Reklamationer:

Jysk Fynske Medier er ikke ansvarlige for evt. fejl på abonnentens eller dennes tekniske udbyders udstyr. Evt. manglende adgang til e-avisen ved nedetider godtgøres som udgangspunkt ikke, men Jysk Fynske Medier kan i tilfælde af væsentlige nedetider godtgøre det tabte.

 

Retningslinjer for brug af profil og abonnementer:

Det påhviler dig som bruger på avisens hjemmeside at udvise hensyn overfor andre brugere ligesom dine eventuelle indlæg ikke må være i strid med gældende lovgivning, racistiske eller injurierende eller være skrevet i en grov eller krænkende tone. Du er til enhver tid selv personligt ansvarlig for alt, hvad du publicerer (ex. indlæg, billeder, video og lignende) og for at du vil holde Jysk Fynske Medier skadesløs for eventuelle krav fra tredjeperson som følge af din publicering. Jysk Fynske Medier forbeholder sig ret til at lukke profiler og/eller fjerne indlæg, der ikke overholder ovenstående. I tilfælde af overtrædelser af retningslinjerne for brug af abonnementer eller ved afgivelse af urigtige oplysninger ved køb af abonnementer, eller ved enhver anden form for misligholdelse forbeholder Jysk Fynske Medier sig retten til uden varsel at spærre en brugers profil og opsige abonnementet til udgang af den indeværende abonnementsperiode uden returnering af betaling for abonnementet. Det samme gælder, såfremt du udlåner til, eller på anden vis gør dit login tilgængeligt for personer uden for din husstand. En profil kan endvidere uden forudgående meddelelse spærres, såfremt Jysk Fynske Medier finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. En midlertidig spærring af en profil vil ophøre, når forholdene, som har givet anledning til spærringen ikke længere er til stede.

 

Ferie:

Det er ikke muligt at sætte et plusabonnement i bero og dermed få forlænget den købte periode.

Abonnementspriser

Priserne er gældende fra 1. januar 2021.

Komplet abonnement:

Årsabonnement ………………………. 5329 kr.

Kvartalsabonnement …………………. 1749 kr.

Månedsabonnement …………………. 599 kr.

Weekend abonnement:

Årsabonnement ………………………. 4479 kr.

Kvartalsabonnement …………………. 1289 kr.

Månedsabonnement …………………. 439 kr.

Digitalt abonnement:

Årsabonnement ………………………. 2579 kr.

Kvartalsabonnement …………………. 789 kr.

Månedsabonnement …………………. 259 kr.

Plus abonnement:

Månedsabonnement ………………………. 69 kr.

 

Henvendelse til Kundeservice

 

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Åbningstid på telefon 70 11 12 40
Mandag-fredag 07.00-17.00 - Reklamation 17-18.30.
Lørdag og søndag 08.00-11.00 kun reklamation

Skriftlig henvendelse:  www.amtsavisen.dk/kundeservice

 

Abonnementsvilkårene er senest revideret 9. juni 2021.

(khp)
vidste du at

STEP er Jysk Fynske Mediers reklame- og kommunikationsbureau med kontorer i Odense og Holstebro 

vidste du at

… at vi har 1,365 mio ugentlige brugere af digitale platforme (websites)

vidste du at

... Jysk Fynske Medier tager aktiv del i lokale kultur- og idrætsforeninger