Jysk Fynske Medier

whistleblowerpolitik


Whistleblower-ordning
For Jysk Fynske Medier (JFM) er det af afgørende vigtighed at få besked om uregelmæssigheder eller lovovertrædelser. Vi opfordrer alle med tilknytning til JFM til at informere os gennem whistleblower-ordningen. Whistleblower-ordningen omfatter alle JFM’s datterselskaber, afdelinger og forretninger.

Indberetninger kan ske via den krypterede internetportal. klik her.

Der kan ikke foretages online-indberetninger på andre måder, som f.eks. via e-mail, da indberetningerne kan indeholde personoplysninger, der ikke må sendes ukrypteret.
Alternativt til ovenstående kan indberetninger indgives på tlf. +45 2020 1968 til advokat Martin Holm Land, IDEAL advokatfirma.

Find politikken her

Whistleblower policy
It is extremely important to Jysk Fynske Medier (“JFM”) that irregular and illegal activities are revealed. We call on all with an affiliation to JFM to raise concerns through the whistleblower system. The whistleblower system covers all of JFM’s subsidiaries, divisions and businesses.

Reports can be filed using the encrypted internet portal. Click here.

There are no other ways to make online reports, for example by e-mail, as the reports may contain personal information that must not be forwarded in an unencrypted format.
As an alternative to the above, reports can be made by phone at +45 2020 1968 to attorney Martin Holm Land, IDEAL Law Firm.

Find the policy here
vidste du at

STEP er Jysk Fynske Mediers reklame- og kommunikationsbureau med kontorer i Odense og Holstebro 

vidste du at

… at vi har 1,373 mio ugentlige brugere af digitale platforme (websites)

vidste du at

... Deal.dk har hver måned mere end 300.000 og spotdeal.dk mere end 250.000 månedlige brugere