Jysk Fynske Medier

Privatlivspolitik i forbindelse med rekruttering


Privatlivspolitik i forbindelse med rekruttering 
September, 2020.  

I forbindelse med rekrutteringsprocessen hos Jysk Fynske Medier A/S og vores datterselskaber; Step A/S, Guloggratis.dk A/S, Deal.dk A/S, Spot A/S (Spotdeal), Billund Ugeavis, Ugeavisen Esbjerg, Ugeaviserne af 15/6 2017, Helsingør Dagblad A/S og Hovedstadens Mediehus A/S indsamler vi personoplysninger om dig. 

Du kan i denne privatlivspolitik læse mere om, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, samt formålet med indsamlingen.  

Herudover kan du læse om dine rettigheder og andre informationer, vi skal give dig.  

Såfremt vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

De oplysninger vi behandler, er de oplysninger du fremsender, eller som vi indhenter via en reference efter samtykke fra dig, og omfatter følgende almindelige personoplysninger: 

  • For- og efternavn 
  • Kontaktinformation, herunder telefonnummer og e-mailadresse 
  • Område – geografisk placering 
  • Ansøgning, herunder evt. beskrivelse af dig selv 
  • CV, herunder erfaring og uddannelse 
  • Karakterudskrifter/uddannelsesbevis 
  • Billede 
  • Ønsket stilling 
  • Andre oplysninger du giver os, herunder eksempelvis link til LinkedIn-profil eller anbefalinger fra tidligere arbejdsgivere.  

Disse oplysninger indsamles på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningens § 12, stk. 3, og behandles videre på baggrund af vores legitime interesse i at kunne vurdere dig og dine faglige, samt sociale kompetencer i forhold til en konkret stilling og finder sted jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.  

Oplysninger fra referencer, som du har angivet, sker på baggrund af dit samtykke, og her vil vi bl.a. indhente objektive oplysninger om bl.a. din ansættelsesperiode, arbejdsopgaver mm., samt subjektive oplysninger om bl.a. dine faglige og sociale kompetencer.  

Herudover kan vi desuden behandle oplysninger om dig i forbindelse med personligheds- og intelligenstests, på baggrund vores legitime interesse i at kunne vurdere, hvilke ansøgere, der ud fra en vurdering af personlighed og intelligens, vil have bedste forudsætninger for at bestride jobbet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f 

Vi indsamler og behandler ikke følsomme personoplysninger om dig i forbindelse med ansøgningsprocessen. Vi beder om, at du udelader personnummer og følsomme personoplysninger i dit CV og i din ansøgning.  

Ved indkaldelse til jobsamtale til stillinger inden for økonomi, ledelse, salg, indkøb eller data, vil du blive bedt om at fremvise en privat straffeattest, på baggrund af Jysk Fynske Mediers legitime interesse i at forebygge og mindske risikoen for underslæb, bedrageri eller tilsvarende efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Denne indhentes og fremvises af dig selv og fremvises før evt. kontraktindgåelse, og dette anses for at ske med dit gyldige samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 3, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.  
Jysk Fynske Medier opbevarer ikke straffeattesten.  

Såfremt du bliver ansat, vil dine oplysninger blive gemt i din personalemappe, for at vi kan overholde vores arbejdsretlige forpligtelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, for at opfylde den kontrakt som du bliver en del af, jf. art. 6, stk. 1, litra b, og på vores legitime interesse i at kunne dokumentere din ansættelsesproces og fortsat have adgang til de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse hermed, bl.a. for at imødekomme eventuelle indsigelser eller beskyldninger, samt andre krav, jf. art. 6, stk. 1, litra f.  

Hvis du får afslag, opbevarer vi oplysningerne i op til 6 måneder efter afslag, hvorefter de slettes. Oplysninger, der hidrører fra uopfordrede ansøgninger opbevares i 6 måneder efter de er indsendt, hvorefter de slettes. Vi opbevarer dem i 6 måneders på baggrund af vores legitime interesse i at kunne forsvare os mod eventuelle indsigelser eller beskyldninger om eksempelvis diskrimination, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.  

Vi kan dog beholde dine oplysninger længere, såfremt du giver samtykke til det, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, med det formål, at vi kan kontakte dig, hvis vi skulle have en anden stilling, som vi mener du kan tages i betragtning til.  

Alle oplysningerne behandles fortroligt og videregives ikke til tredjeparter, men kan overlades til virksomheder, som leverer tjenester til os, f.eks. hosting-virksomheder og test-udbydere. 

 
 
Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig. Nogle af rettighederne kan være begrænsede af retlige forpligtelser og anden lovgivning som vi er underlagt eller fordi behandlingen ikke er omfattet af persondatalovgivningen. 

 

Du har ret til: 

Indsigtsret 

Du har ret til, at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, herunder hvor vi har oplysningerne fra, hvad vi anvender dem til, hvor længe vi opbevarer dem og hvem vi deler dem med.  

 

Rettelse 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 

Sletning 

I særlige tilfælde, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige, generelle sletning indtræffer.  

 

Begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af oplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

 

Indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af oplysninger om dig til direkte markedsføring.  

 

Dataportabilitet (Ret til at transmittere oplysninger) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring, i det omfang det er teknisk muligt for os, og såfremt oplysningerne er indsamlet på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med en kontrakt/aftale du har indgået med os.  

 

Kontaktmuligheder 

Du kan kontakte os hvis du mener, at vi behandler personoplysninger om dig i strid med gældende lovgivning eller andre retlige forpligtelser.  

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet personoplysninger om dig, vil vi undersøge om betingelserne herfor er opfyldte, og i så fald gennemfører vi ændringer eller sletning hurtigst muligt.  

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til vores Chef for GDPR Compliance: persondata@jfmedier.dk 

 

Den dataansvarlige er: 

Jysk Fynske Medier P/S og datterselskaber 
Bugattivej 8 
7100 Vejle 
CVR.: 36503355 

 

Klage 

Hvis du er utilfreds med vores behandling af personoplysninger eller ikke mener vores behandling lever op til gældende lovgivning, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Du finder deres kontaktoplysninger på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk 

 

 
vidste du at

... Deal.dk har hver måned mere end 380.000 og spotdeal.dk mere end 310.000 månedlige brugere

vidste du at

... avisen Danmark har 486.000 ugentlige læsere og er dermed ét landets mest læste dagblade

vidste du at

STEP er Jysk Fynske Mediers reklame- og kommunikationsbureau med kontorer i Odense og Holstebro