Jysk Fynske Medier

Persondata henvendelser


Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder og redaktionelle hensyn.

Når du henvender dig med en anmodning om at få indsigt i, rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald din anmodning uden unødvendig forsinkelse og senest inden for 28 dage. 

For at få oplyst hvilke data vi behandler om dig, skal du benytte dig af denne formular til persondata henvendelser


vidste du at

STEP er JFMs reklame- og kommunikationsbureau med kontorer i Odense og Holstebro 

vidste du at

... JFM tager aktiv del i lokale kultur- og idrætsforeninger

vidste du at

... Deal.dk har hver måned mere end 300.000 og spotdeal.dk mere end 250.000 månedlige brugere