Jysk Fynske Medier

Persondata henvendelser


Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder og redaktionelle hensyn.

Når du henvender dig med en anmodning om at få indsigt i, rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald din anmodning uden unødvendig forsinkelse og senest inden for 28 dage. 

For at få oplyst hvilke data vi behandler om dig, skal du benytte dig af denne formular til persondata henvendelser


vidste du at

... avisen Danmark har 451.000 ugentlige læsere og er dermed ét landets mest læste dagblade

vidste du at

… at vi har 1,445 mio ugentlige brugere af digitale platforme (websites)

vidste du at

... Jysk Fynske Medier tager aktiv del i lokale kultur- og idrætsforeninger