Jysk Fynske Medier

Afindeksering af artikler


Afindeksering af artikler

JFM betragter sin produktion af indhold som løbende danmarkshistorie af stor og blivende værdi og sletter derfor som udgangspunkt ikke indhold fra nogen af sine platforme, med mindre det ved efterprøvning viser sig at være faktuelt forkert.

I særlige tilfælde kan et navn anonymiseres eller en artikel kan holdes ud fra søgemaskiners resultater. Det kan være straffesager efter udstået straf og ved fremvisning af ren straffeattest, hvis særlige grunde taler herfor.

I alle tilfælde afgøres spørgsmål af denne karakter - efter en skriftlig ansøgning - af chefredaktionen på det medie, der først har bragt den pågældende historie.

*Skal udfyldes

Dit fulde navn
Din mailadresse
Eventuelt telefonnummer
Link til de artikler, det drejer sig om (vær opmærksom på, at artikler kan findes i flere udgaver). Vi tager kun stilling til de artikler, du linker til her.
Begrundelse (hvorfor ønsker du artiklen afindekseret?)vidste du at

... Deal.dk har hver måned mere end 300.000 og spotdeal.dk mere end 250.000 månedlige brugere

vidste du at

… at vi har 1,445 mio ugentlige brugere af digitale platforme (websites)

vidste du at

... avisen Danmark har 451.000 ugentlige læsere og er dermed ét landets mest læste dagblade