Jysk Fynske Medier

Nyt erhvervsmedie i Aarhus rammer mailboksen

10. maj 2021


Jysk Fynske Medier har fredag 7. maj premiere på et nyt digitalt erhvervsmedie, Erhvervsliv Aarhus, der er et medie for, om og til det lokale erhvervsliv i Danmarks næststørste by.

Erhvervsmediet er det første af en række nye erhvervsmedier, der vil se dagens lys i løbet af de kommende måneder.

- Vi vil bringe alle gode kræfter sammen, løfte erhvervslivet i Aarhus. Vi skriver om erhvervslivet, vi skriver til erhvervslivet, til dem, som lever i det, skaber vækst, arbejdspladser og stolthed i og om- kring Aarhus, siger Henrik Skov Anhøj, redaktør på Erhvervsliv Aarhus.

Erhvervsliv Aarhus er et rent digitalt medie med fokus på et stærkt nyhedsbrev, men selvfølgelig også med et nyhedssite: erhvervslivaarhus.dk. Målet er at styrke relationerne i det lokale erhvervs- liv.

- Vi fokuserer på alt fra den nye startup med den gode idé og det skarpe produkt til den store virk- somhed, der har vokset sig større end Aarhus og nu eksisterer både nationalt og måske endda globalt. Det er her, du måske finder din kommende samarbejdspartner eller konkurrent og kan blive klogere på, hvordan cutting edge-forskning kan hjælpe - eller udfordre din forretning. Akku- rat som vores kommende kunder kommer vi til at leve af og i Aarhus. Men vi er også et journali- stisk medie, der stiller de kritiske spørgsmål, når det er på sin plads. Jubeljournalistik alene kom- mer aldrig til at flytte bjerge eller gøre en forskel. Og det vil vi, siger Henrik Skov Anhøj.

Læs mere om mediet og skribenterne her.

Jysk Fynske Medier går imod medieudviklingen. Tendensen har over de senere år været, at der bli- ver færre og færre lokale medier i Danmark. Hver fjerde lokale dagbladsredaktion og hver fjerde ugeavis er forsvundet i løbet af de seneste 10 år. Der har skabt såkaldte nyhedsørkener, hvor selv store kommuner ikke længere har en daglig dækning af uafhængige medier.

- Også på erhvervsområdet er der opstået en form for nyhedsørkener, fordi det bliver overladt til erhvervslivet selv at skrive om erhvervslivet på LinkedIn eller Facebook. Vi vil sikre, at der er no- gen, der omtaler erhvervslivet lokalt. Vores erhvervsliv-medier bliver om erhvervslivet og for er- hvervslivet, siger Jesper Rosener.

Jysk Fynske Medier investerer i en række nye nichemedier i 2021. Erhvervslivmediet i Aarhus er det første i en familie, der hen over 2021 udvides med medier i Randers, Esbjerg, Odense og Tre- kantområdet. Derudover lancerer Jysk Fynske Medier hen over sommeren en række nye lokale medier i Østjylland og hovedstadsområdet.

Kontakt for yderligere:
Jesper Rosener, administrerende direktør, 2177 2032, jsr@jfmedier.dk
Peter Orry Jensen, ansvarshavende chefredaktør: 2060 4501, por@jfmedier.dk
Jørn Broch, digital chefredaktør: 2060 4551, jbr@jfmedier.dk

vidste du at

… at vi har 1,365 mio ugentlige brugere af digitale platforme (websites)

vidste du at

... avisen Danmark har 467.000 ugentlige læsere og er dermed ét landets mest læste dagblade

vidste du at

... Jysk Fynske Medier tager aktiv del i lokale kultur- og idrætsforeninger