Jysk Fynske Medier

DANMARK. i udvikling

20. februar 2019


DANMARK. er en fast sektion i Jysk Fynske Mediers 13 lokale dagblade. Her analyserer, forklarer og uddyber vi nyheder om politik, erhverv og udlandsstof. Vi dækker de landsdækkende nyheder med afsæt i provinsen.

+400.000 har DANMARK. ved hånden hver dag 

Mere end 400.000 danskere har hver dag adgang til DANMARK. via Jysk Fynske Mediers 13 lokale dagblade. Det betyder, at alle vores læsere er trofaste og interesserede. På kort tid har vi fået fodfæste på Christansborg og i centraladministrationen. Så når ministerier, partier og organisationer skal breake nyheder, gør de det ofte i Avisen Danmark. Efter Jens Bertelsen fra Børsen er hoppet med ombord, går det samme vej for erhvervsstoffet. Alt i alt er vores kildenet stærkt og stabilt. Vi er attraktive på grund af vores størrelse. Og vi er attraktive, fordi vores læsere selv betaler for nyhedsstoffet. Derfor kommer vi i kontakt med 400.000 ægte vælgere, forbrugere og avislæsere via DANMARK. 

Provinsens stemme

Det særlige ved DANMARK. er, at vi er placeret i provinsen. Vi mener, at det er vigtigt at bo tæt på vores læsere. Journalistikken bærer også præg af, at vi ser nyhedsstrømmen fra provinsen. Det kan være i detaljer, som når staten flytter arbejdspladser til vores område, så bliver det INDflytningsarbejdspladser og ikke UDflytningsarbejdspladser, som det hedder i resten af medieverden. Men vores provins-profil slår også igennem i journalistisk prioritering. For eksempel fylder store arbejdspladser som Grundfos, Danfoss og Lego mere i vores avis end i københavneraviserne. Vi giver også mere plads til erhverv som landbrug og transport end andre medier, ligesom infrastruktur og udbygningen af motorvejsnettet er historier, vi prioriterer.

 

 

Velorienterede læsere

I formidlingen bruger vi den forklarende journalistik. Det betyder, at der vil være mange lister af typen: ”10 ting du skal vide om finansloven”, ”Fem vigtige pointer fra åbningsdebatten” og ”Sådan mistede Skat 12,5 milliarder kroner”. Vi er et supplement til de elektroniske nyheder i tv og på nettet, og vi forholder os til, at vores læsere er velorienterede. Med DANMARK. får de analyserne og forklaringerne bag nyhederne fortalt med lettilgængelige formater som lister, spørgsmål/svar-interviews og grafikker.

Uudnyttet potentiale

I mange af de 13 lokale dagblade udgør DANMARK. halvdelen af den avisoplevelse, som læserne får ind ad brevsprækken. Rent bogstaveligt udgør vi halvdelen af det sidetal, som abonnenterne får. Vi har derfor et særligt ansvar for, at eksempelvis den ny søndagsavis fungerer, når den lander hos modtagerne. I øjeblikket bruger vi derfor en del kræfter på at komponere en søndagsavis, der kan lokke nye abonnenter til. Vores opskrift er blandt andet en MØD-artikel, hvor man hver søndag møder en central person fra ugens aktuelle historier, og en FORSTÅ-artikel, hvor vi går bagom et af ugens nyhedskomplekser.

Men vi skulle gerne videre end det. Med den rækkevidde, DANMARK. har gennem de 13 dagblade og den journalistiske muskel, der ligger i at kunne trække på samtlige journalister i koncernen, har vi muligheder, som langt fra er udnyttet endnu. Det kunne for eksempel være at udvikle arbejdsmetoder, der kunne aktivere alle mediehuse på samme historie. Man kunne forestille sig, at alle de lokale dagblade drug-testede på diskoteker den samme aften. Det kunne give historier, som ingen andre end Jysk Fynske Medier-familien kunne lave – både lokalt og på landsplan. Så vi er kommet langt på to år. Men DANMARK. er stadig i udvikling.

 

Kilde: Index Danmark/Gallup 2. halvår17 - 1. halvår18 / Målgruppe: 12 år / Stikprøve: 24.872

 

Hvad ville der ske, hvis vi så alting fra en anden synsvinkel?

vidste du at

... Deal.dk har hver måned mere end 300.000 og spotdeal.dk mere end 250.000 månedlige brugere

vidste du at

STEP er Jysk Fynske Mediers reklame- og kommunikationsbureau med kontorer i Odense og Holstebro 

vidste du at

... Jysk Fynske Medier tager aktiv del i lokale kultur- og idrætsforeninger