Jysk Fynske Medier

Job hos JFM

JFMs direktion har en klar vision. Vi vil være den foretrukne formidler af troværdig, kritisk og konstruktiv journalistik – og relevant indhold. Som en værdibaseret organisation – bygget på ordentlighed, tillid, mod og ansvar overfor hinanden og for vores samfund, forpligter vi os til at skabe en tidssvarende og bæredygtig forretning. Vi bliver bedre i fællesskab. Derfor får vores medarbejdere frihed under ansvar og er med til at sætte præg på virksomhedens udvikling, så både de og virksomheden udvikles.Et godt sted at arbejde

JFM er en arbejdsplads fyldt med muligheder. Med 15 dagblade, 63 ugeaviser og en lang række magasiner og netmedier fylder vores redaktioner med journalister og redaktører naturligvis en hel del. Men vi er meget mere end det. Ud over vores mange aviser lever vi af at levere kvalitetsindhold i form af radio, filmproduktion, grafik og kommunikation. Vi har lokationer i hele landet, og med vores aktiviteter er vi i kontakt med 2,6 millioner danskere hver uge. Uanset, hvor vi befinder os, stræber vi efter at sikre et topklasses arbejdsmiljø med sunde kontormiljøer og topmoderne it-faciliteter.

For at være førende i branchen kræver det, at vi hele er på forkant med nye tendenser og trends. Derfor udvikler vi konstant vores medarbejdere og ledere, så vi altid stiller de stærkeste hold. JFM er en stor og solid organisation, og vores medarbejdere udgør hele vores rygrad. Derfor prioriterer vi deres trivsel højt, og vi har særligt fokus på at optimere samarbejdet på tværs af geografi og arbejdsområder. For os er det altafgørende, at alle medarbejdere føler sig som en del af et fællesskab og en stærk sammenhængskraft. Derfor er det heller ikke overraskende, at rigtig mange af vores medarbejdere gør karriere i koncernen.

”Det fede ved branchen er, at man ved aldrig helt, hvad morgendagen bringer.” 

Jesper Nørgaard
Chefredaktør – Redaktionel udvikling

 

Mød vores medarbejdere

  

Vores værdier guider vores handlinger

Det er ikke kun, hvad vi laver, der optager os; det er også, hvordan vi gør det. Her kommer vores fælles værdier ind i billedet. For os er ordentlighed en selvfølge, og med dét afsæt lever vi efter tre fælles værdier på tværs af hele koncernen: tillid, mod og ansvar. Værdierne vejleder vores adfærd og sammenhold i det daglige, og vi tager beslutninger i overensstemmelse med dem.

 

Tillid er noget, vi udviser proaktivt i samarbejdet med både vores kunder og kolleger

Tilliden skal vi gøre os fortjente til ved at agere ordentligt og troværdigt i alle forhold. Vi stoler på, at vores arbejdsrelationer har koncernens mission og vision for øje i alle henseender, og vi anerkender forskelligheder og er nysgerrige på uenigheder, som vi gerne undersøger og udforsker. Vi praktiserer ærlig og konstruktiv feedback, så vi kan skabe stærke relationer, der naturligt fostrer tillid. På den måde skaber vi et solidt samarbejde, så vi i fællesskab kan nå vores mål.

 

Mod er det, der driver vores forretning fremad

Vi forstår vigtigheden af nytænkning i den digitale transformation, som vores koncern er en del af. Derfor investerer vi konsekvent i udvikling, også selvom det i nogle tilfælde medfører et farvel til det trygge og velkendte. Ved at tænke som modige iværksættere og turde begå fejl – og lære af dem – skaber vi sammen en tidssvarende og bæredygtig forretning, der sætter et positivt aftryk i verden.

 

  

 

Ansvar for koncernens udvikling, mål og aftryk i verden er et fælles anliggende

Vi deler en følelse af ejerskab over organisationens formål og bidrag til samfundet, og vi gør os umage for at nå vores mål. Vi er alle bevidste om vigtigheden af at skabe en bæredygtig forretning og sikre, at vi også i fremtiden kan fortsætte med vores mission. Derfor arbejder vi flittigt, ordentligt og samvittighedsfuldt med de udfordringer, vi står over for, og værner om arbejdsglæden imens.

 

Uopfordret ansøgning

Kunne du ikke finde en ledig stilling, der matchede dine ønsker, så er du velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning. JFM er en mediekoncern med høj puls og fuld fart på. En fleksibel arbejdsplads, hvor hver dag er forskellig. Og en arbejdsplads med fantastiske muligheder for at udvikle dig – både fagligt og personligt.

Hvis vi kan se et muligt match, kontakter vi dig og inviterer dig til en personlig samtale.

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

SE LEDIGE STILLINGERvidste du at

... avisen Danmark har 451.000 ugentlige læsere og er dermed ét landets mest læste dagblade

vidste du at

STEP er JFMs reklame- og kommunikationsbureau med kontorer i Odense og Holstebro 

vidste du at

… at vi har 1,445 mio ugentlige brugere af digitale platforme (websites)