Jysk Fynske Medier

Generelle konkurrenceregler


Alle over 18 år kan deltage i konkurrencer og events arrangeret af JFM. Alle under 18 år vil blive sorteret fra.

• Med mindre andet er tilkendegivet, er deltagelsen gratis, og hver person kan kun deltage en gang. Brug af falsk navn og adresse vil medføre diskvalifikation.

• Konkurrencer og events har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod JFM.

• Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence eller event er JFMs ejendom og må ikke overgives til 3.mand med mindre andet er aftalt.

• Alle konkurrencevindere kontaktes direkte. JFM forbeholder sig ret til at offentliggøre vinderen af en konkurrence eller event i radioen, i avisen eller på internettet.

• Præmier, der ikke er afhentet 3 uger efter de er vundet, forbliver JFMs ejendom. I forbindelse med afhentning af præmier skal der medbringes gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort. Uden gyldig billedlegitimation udleveres præmier ikke.

• Ansatte i JFM eller medlemmer af dens familie må ikke deltage i konkurrencer og events. Ansatte hos samarbejdspartnere og dens pårørende må heller ikke deltage i konkurrencer og events, hvor samarbejdspartneren er sponsor.

• Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene JFM, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettigdigt og kan godkendes. I en konkurrence eller event, hvor deltageren efterfølgende skal indgå i en rækkefølge, forbeholder Jysk Fynske Medier sig ret til at afgøre, hvilket nummer deltageren skal have.

• Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettigdigt frem. JFM kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det er pr. telefon, e-mail, post etc.

• JFM kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence eller en event alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. jv.dk, Facebook ect.

• Konkurrence- og eventdeltagere accepterer, at JFM må eksponere eventuelle billeder, navn og bopæl (kun by) på Jysk Fynske Mediers platforme. Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag.

• Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.

• Ved deltagelse i en konkurrence eller event hos JFM er man indforstået med konkurrencereglerne.

• JFM forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer og events uden forudgående varsel. JFMs afgørelse i forbindelse med konkurrencer og events er endelig.

Evt. klager over konkurrencer og events skal rettes skriftlig til:

JFM P/S
Bugattivej 8
7100 Vejle.
Mrk. ”Konkurrencer og events”
vidste du at

… at vi har 1,445 mio ugentlige brugere af digitale platforme (websites)

vidste du at

STEP er JFMs reklame- og kommunikationsbureau med kontorer i Odense og Holstebro 

vidste du at

... JFM tager aktiv del i lokale kultur- og idrætsforeninger