Jysk Fynske Medier

Generelle konkurrenceregler


Alle over 18 år kan deltage i konkurrencer og events arrangeret af Jysk Fynske Medier. Alle under 18 år vil blive sorteret fra.

• Med mindre andet er tilkendegivet, er deltagelsen gratis, og hver person kan kun deltage en gang. Brug af falsk navn og adresse vil medføre diskvalifikation.

• Konkurrencer og events har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Jysk Fynske Medier.

• Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence eller event er Jysk Fynske Mediers ejendom og må ikke overgives til 3.mand med mindre andet er aftalt.

• Alle konkurrencevindere kontaktes direkte. Jysk Fynske Medier forbeholder sig ret til at offentliggøre vinderen af en konkurrence eller event i radioen, i avisen eller på internettet.

• Præmier, der ikke er afhentet 3 uger efter de er vundet, forbliver Jysk Fynske Mediers ejendom. I forbindelse med afhentning af præmier skal der medbringes gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort. Uden gyldig billedlegitimation udleveres præmier ikke.

• Ansatte i Jysk Fynske Medier eller medlemmer af dens familie må ikke deltage i konkurrencer og events. Ansatte hos samarbejdspartnere og dens pårørende må heller ikke deltage i konkurrencer og events, hvor samarbejdspartneren er sponsor.

• Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene Jysk Fynske Medier, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettigdigt og kan godkendes. I en konkurrence eller event, hvor deltageren efterfølgende skal indgå i en rækkefølge, forbeholder Jysk Fynske Medier sig ret til at afgøre, hvilket nummer deltageren skal have.

• Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettigdigt frem. Jysk Fynske Medier kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det er pr. telefon, e-mail, post etc.

• Jysk Fynske Medier kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence eller en event alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. jv.dk, Facebook ect.

• Konkurrence- og eventdeltagere accepterer, at Jysk Fynske Medier må eksponere eventuelle billeder, navn og bopæl (kun by) på Jysk Fynske Mediers platforme. Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag.

• Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.

• Ved deltagelse i en konkurrence eller event hos Jysk Fynske Medier er man indforstået med konkurrencereglerne.

• Jysk Fynske Medier forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer og events uden forudgående varsel. Jysk Fynske Mediers afgørelse i forbindelse med konkurrencer og events er endelig.

Evt. klager over konkurrencer og events skal rettes skriftlig til:

Jysk Fynske Medier P/S
Bugattivej 8
7100 Vejle.
Mrk. ”Konkurrencer og events”
vidste du at

STEP er Jysk Fynske Mediers reklame- og kommunikationsbureau med kontorer i Odense og Holstebro 

vidste du at

... avisen Danmark har 451.000 ugentlige læsere og er dermed ét landets mest læste dagblade

vidste du at

... Jysk Fynske Medier tager aktiv del i lokale kultur- og idrætsforeninger