Jysk Fynske Medier


Print

Online

Online


Her kan du læse om de forskellige bannertyper og formater der anvendes på Jysk Fynske Mediers digitale platforme samt downloade vejledninger og PSD templates til wallpaper til højre på denne side.

Bannertyper - klik her
Bannerspecifikationer - Adsolute og Grow - klik her
Bannerlayout - klik her

Bannerspecifikationer - nyhedssites

Alle bannere kan leveres i enten HTML5 eller som en billedefil (GIF, JPG eller PNG). Alt fremsendt billede materiale må maks. fylde 100 KB. pr. banner.

Vi modtager ikke bannere der er lavet i Flash (SWF), da browseren Google Chrome fra september 2015 automatisk har blokeret for bannere der bruger Flash-player. Jysk Fynske Medier anbefaler i stedet, at man benytter HTML5 til fremstilling af animeret annoncemateriale.

Vær opmærksom på at, vi ikke modtager transparente bannere.

Specifikationer ved levering af HTML‐bannere: Brug Google DoubleClick standard for clickTag.

Eksempel på clickTag:

<html><head><meta name=”ad.size” content=”width=930,height=180”><script type=”text/javascript”> var clickTag = “http://www.google.com“; </script></head><body>

<a href=”javascript:window.open(window.clickTag)”>[The rest of your creative code goes here.]</a></body></html>

Navngiv aldrig filer med Æ, Ø og Å.
Links skal altid åbne i et nyt vindue (target =”_blank”).
Bannerets længde må ikke overstige 30 sek.
Hvert HTML-banner skal være pakket i sin egen ZIP-fil, bestående af kun en mappe.

Færdigt materiale for display annoncering skal leveres i henhold til de fastsatte retningslinjer og standarder jf. IAB vejledninger: http://iabdanmark.dk/vejledninger/ Se desuden guide til heavy ads her

Wallpaper

Wallpapers må maks. fylde 148 KB. Wallpapers fremstilles i 2560 x 1440 pixels.

Wallpaper vil blive placeret på top/midt, og der skal derfor tages hensyn til det pågældende websites layout og rammer. Læsbart budskab skal placeres indenfor 175 pixels på hver side af sitets indhold.

Wallpaper- filen skal være i enten JPG-, PNG- eller stillestående GIF-format, og må ikke indeholde animationer.

Download vejledning og PSD-template til wallpaper på link til højre.


Levering

Færdigt bannermaterialet sendes til bannersalg@jfmedier.dk med følgende information:

  • Navn på kunde (i emnefelt ved e-mail)
  • Kampagnenavn
  • Target URL
  • Tidspunkt for kampagnestart
  • Evt. kontaktperson på mediebureau eller hos kunde


Deadline

Bannere/tags skal leveres i god tid – minimum to arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden kan Jysk Fynske Medier ikke garantere, at det virker til kampagnestart. Det anbefales at levere alt materiale som zip-filer, for at undgå beskadigelser af materialet.


Lyd

Lyden i banneret må ikke autostarte, og må kun afvikles ved hjælp af en synlig play/stop- eller pauseknap.

Alt lyd skal kunne startes/stoppes af brugeren. Det er ligeledes et krav, at al lyd hentes dynamisk ind i banneret vha. streaming fra anden webserver.

Henvisning til lydfilens URL skal være hardcoded i banneret, og må ikke være relativ i forhold til bannerfilens placering.

Endvidere må den initielle upload på streamingfilen maksimalt være på 100 kb.

Bannere med lyd skal indeholde start- og stopknapper til afspilning. Streaming indhold hentes på annoncørs server. Jysk Fynske Medier står ikke for streaming. Tredjepart streaming i banneret må maksimalt fylde 2 MB.


Video

Videoen i banneret må ikke autostarte, og må kun afvikles ved hjælp af en synlig play/stop- eller pauseknap.

Alt video skal kunne startes/stoppes af brugeren. Det er ligeledes et krav, at al video hentes dynamisk ind i banneret vha. streaming fra anden webserver.

Henvisning til videofilens URL skal være hardcoded i banneret, og må ikke være relativ i forhold til banner filens placering.

Endvidere må den initielle upload på streamingfilen maksimalt være på 100 kb.

Bannere med video skal indeholde start- og stopknapper til afspilning. Streaming indhold hentes på annoncørs server. Jysk Fynske Medier står for ikke for streaming. Tredjepart streaming i banneret må maksimalt fylde 2 MB.